Lisování plastů - FLÍDR

Lisování plastů

Technologie vstřikování plastů je jedna z nejpoužívanějších technologií pro zpracování termoplastů, termoplastických elastomerů, polymerních směsí, kompozitů, ale i reaktoplastů, kaučuků a pryží. Svým principem vychází z technologie tlakového lití, ovšem za výrazně jiných teplot zpracování a tokových vlastností tavenin termoplastů. Podstata technologie vstřikování plastů je založena na cyklickém opakování jednotlivých částí výrobního cyklu.

Vstřikováním se vyrábějí výrobky, které mají buď charakter konečného výrobku nebo jsou to polotovary nebo díly pro další zkompletování samostatného výrobního celku. Vstřikované díly mohou mít hmotnost menší jak 0,1 g, ale zároveň můžeme vstřikováním vyrábět díly s hmotností více než 1kg.

Výhodami technologie vstřikování je, že výrobky mají vysokou rozměrovou i tvarovou přesnost pro sériovou opakovatelnost procesu, na jeden cyklus lze získat konečný díl, a to i velmi tvarově složitý, výborná kvalita povrchu, velmi krátké výrobní cykly, apod. Nevýhodami technologie vstřikování jsou však velké pořizovací náklady na nákup vstřikovacích forem.

  • Lisování plastů
  • Lisování plastů
  • Lisování plastů
  • Lisování plastů
  • Lisování plastů
  • Lisování plastů
  • Lisování plastů
  • Lisování plastů
  • Lisování plastů